Natuurwetenschappen

Lessentabel:

 • De lessentabellen van al onze doorstroom studierichtingen voor het derde jaar vindt u hier.
 • De lessentabellen van al onze doorstroom studierichtingen voor het vierde jaar vindt u hier.

Je wilt:

 • probleemoplossend leren denken?
 • onderzoekend leren werken en exact leren waarnemen?
 • vaardigheden inoefenen in verschillende practica?
 • inzichten leren verwerven in de wetenschappen?
 • wetenschappelijke (milieu) thema’s verder uitwerken?
 • op zoek gaan naar verklaringen voor bepaalde fenomenen?

Je hebt:

 • een fascinatie voor de wereld rondom je.
 • een grondige en nauwkeurige werkwijze.
 • je al afgevraagd waarom een vliegtuig niet naar beneden valt en waarom vuurwerk kaboem zegt.
 • een goed gevoel bij een labojas en veiligheidsbril.
 • eveneens een boontje voor (en goede kennis van) wiskunde.

In de derde graad (schooljaar 2023 – 2024) kan je doorstromen naar:

 • wiskunde – wetenschappen
 • economie – wiskunde (mits instroomcursus economie)
 • talen – wetenschappen (indien basisniveau voor talen voldoende hoog is)
 • sportwetenschappen (indien basisniveau voor sport voldoende hoog is)
 • bedrijfswetenschappen (onder voorbehoud van goedkeuring programmatie)
 • humane wetenschappen (mits een instroomcursus voor de humane vakken te volgen)
 • economie – wiskunde (mits een instroomcursus voor economie te volgen)
 • economie – moderne talen (mits een instroomcursus voor economie te volgen en indien niveau voor de talen voldoende hoog is)

Wat houdt Natuurwetenschappen in?

We gaan met Archimedes in bad en vragen ons af waarom de Titanic is gezonken. We analyseren de werking van een flitspaal en het verhaal van Newton en zijn appel. Welke impact heeft het smelten van het poolijs? En hoeveel vet zit er in je dagelijkse portie chips? En vooral, hoe kunnen we dit te weten komen? We leren de ingrediënten van de chemie kennen en bouwen er onze eigen recepten mee. Tezamen met Mendeljev ontdekken we de kleinste deeltjes van ons bestaan en onderzoeken we hun interactie. Over interactie gesproken, waarom zit je in je apenjaren? Wat zijn hormonen? En wat bedoelde Darwin met “survival of the fittest”?