Moderne talen

Lessentabel:

 • De lessentabellen van al onze doorstroom studierichtingen voor het derde jaar vindt u hier.
 • De lessentabellen van al onze doorstroom studierichtingen voor het vierde jaar vindt u hier.

Je wilt:

 • zo veel mogelijk nieuwe talen leren?
 • op heel wat plaatsen in de wereld een mondje kunnen meespreken?
 • weten wat de impact van een taal op cultuur en samenleving is?

Je hebt:

 • een brede talige en culturele interesse;
 • creatief inzicht;
 • een open geest voor allerlei vormen van literatuur;
 • een logisch gestructureerde geest met een taalkundig inzicht.

Je kan kiezen uit drie opties:

 • economie
 • Latijn
 • Spaans

In de derde graad (schooljaar 2023 – 2024) kan je doorstromen naar:

 • taal- en communicatiewetenschappen (onder voorbehoud van goedkeuring programmatie)
 • moderne talen (onder voorbehoud van goedkeuring programmatie)
 • Latijn – moderne talen (indien optie Latijn werd gevolgd)
 • economie – moderne talen (indien optie economie werd gevolgd)
 • humane wetenschappen (mits instroomcursus voor de humane vakken)
 • welzijnswetenschappen (onder voorbehoud van goedkeuring programmatie)
 • moderne talen – wetenschappen (indien niveau voor wiskunde en wetenschappen voldoende hoog is)

Wat houdt Moderne talen in?

Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Op basis van de keuzes die de leerling maakt, kunnen zij daarenboven in het complementair gedeelte ook Spaans, Latijn of economie volgen. Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.