Leerlingenraad

Op school hebben we een goed werkende leerlingenraad. Onder begeleiding van twee leerkrachten is de leerlingenraad het eerste aanspreekpunt voor de directie. Samen met de leerlingenraad worden activiteiten besproken, geëvalueerd, aangepast, … De leerlingenraad heeft ook inspraak in bepaalde aspecten van het schoolreglement.

Verder organiseert de leerlingenraad zelf een aantal activiteiten en beheren ze, samen met de begeleidende leerkrachten, de gelden die ze hiermee verdienen. In overleg met de leerkrachten en directie bekijkt de leerlingenraad op welke manier ze mee kunnen investeren in de verdere groei van onze school.