Leerlingenbegeleiding

Onder ‘leerlingenbegeleiding’ verstaan we de manier waarop we als school onze leerlingen ondersteunen om de vooropgestelde leerdoelen na te streven en te bereiken.

Leerlingenbegeleiding omvat een hele brede aanpak en is geen afzonderlijke discipline bij ons op school. Er zijn namelijk vele verschillende situaties die een invloed kunnen hebben op het functioneren en het welbevinden van leerlingen op school. Ruwweg vinden we volgende grote domeinen, waaraan leerlingen nood kunnen hebben,  terug:

  • studie(loopbaan)begeleiding;
  • leerbegeleiding;
  • socio-emotionele begeleiding.

Deze facetten zijn vanzelfsprekend met elkaar verbonden. Zo zal een goede leerbegeleiding weinig effectief zijn als sociaal-emotionele problemen in de weg zitten. Leerbegeleiding opent tevens een perspectief naar later en gaat dus hand in hand met schoolloopbaanbegeleiding.

In eerste instantie kunnen leerlingen steeds terecht bij de leerlingenbegeleider, dhr. Joost Lindemans, of bij de adjunct – directeur, mevr. Katelijn Van Exem. Wanneer verdere of meer gespecialiseerde hulp nodig is, zullen zij, samen met de leerling en/of de ouders, hier naar op zoek gaan.

Is meer (gespecialiseerde) hulp nodig, dan kunnen we een beroep doen op de medewerkers van het CLB van onze scholengroep.