Latijn

Lessentabel:

 • De lessentabellen van onze doorstroom studierichtingen voor het derde jaar vindt u hier.
 • De lessentabellen van onze doorstroom studierichtingen voor het vierde jaar vindt u hier.

Je wilt:

 • je verdiepen in het algemeen menselijk en blijvend erfgoed uit de Griekse en Romeinse beschaving?
 • met je kennis van oude talen ook een beter inzicht krijgen in de moderne talen?
 • je al goed geheugen verder trainen en ontwikkelen?
 • je verder bekwamen in kritisch en nauwkeurig werken?
 • meer te weten komen over de oorsprong van onze geschiedenis?
 • naar de wortels gaan van onze literatuur, filosofie en recht?
 • een brede culturele basis opbouwen?
 • verbanden tussen verschillende Romaanse talen leren?
 • logisch inzicht verwerven in teksten, maar evengoed in wiskunde en wetenschappen?

Je hebt:

 • belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst & mythologie.
 • goede portie doorzettingsvermogen.
 • een portie gezond verstand én abstract redeneervermogen.

In de derde graad (schooljaar 2023 – 2024) kan je doorstromen naar:

 • Latijn – wiskunde
 • Latijn – wetenschappen
 • Latijn – moderne talen
 • wiskunde – wetenschappen
 • talen – wetenschappen
 • sportwetenschappen (indien basisniveau voor sport voldoende hoog is)
 • taal- en communicatiewetenschappen (onder voorbehoud van goedkeuring programmatie)
 • humane wetenschappen (mits een instroomcursus voor de humane vakken te volgen)
 • economie – wiskunde (mits een instroomcursus voor economie te volgen)
 • economie – moderne talen (mits een instroomcursus voor economie te volgen)

Wat houdt Latijn in?

In de studierichting Latijn krijgen leerlingen een brede algemene vorming en een pakket ‘gevorderde wiskunde’ in het specifiek gedeelte. Ze gaan thematisch en genregebonden aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat.

Je hoeft helemaal geen genie te zijn om Latijn te studeren. Latijn is de basis voor heel wat Romaanse talen. Tijdens de lessen krijg je een afwisselend aanbod van teksten, cultuur, grammatica en vocabularium. Je zal dus je doorzettingsvermogen nodig hebben om je tanden te zetten in dit ruime aanbod, maar je zal er zeker voor beloond worden. Studie van Latijn geeft je immers een ferme basis in logisch redeneren (het is een sterke taalkundige, literaire en cultuurhistorische richting), in verbanden zoeken en het ontleden van teksten. Het is een middel om een logisch inzicht te verwerven, abstract te leren denken en je zin voor analyse en nauwkeurig denken aan te scherpen. De aan strakke regels en wetmatigheden gebonden taal vergemakkelijkt het aanleren van andere talen en het aanbrengen van structuren in leerstof van andere vakken. Uiteraard leer je de taal op zich, maar eveneens verwerf je inzicht over de samenleving van de volkeren in onze regio’s een paar duizend jaar geleden waardoor je ook over een flinke brok culturele bagage beschikt.