Laptop in de klas

De coronacrisis heeft ons nogmaals duidelijk gemaakt dat we in een zeer sterke gedigitaliseerde maatschappij leven. Bij heel wat dagdagelijkse bezigheden wordt gebruik gemaakt van een elektronisch toestel. Het internet is in korte tijd onze belangrijkste bron van informatie geworden. Met al deze technieken en methodieken correct leren omgaan, vergt heel wat nieuwe vaardigheden. Vaardigheden die het snelst en sterkst ontwikkelen door ze zo vaak mogelijk in de dagdagelijkse praktijk de testen en te leren toepassen. Jongeren brengen heel wat van hun tijd door op school. De schoolomgeving is dan ook goed geplaatst om leerlingen met deze digitale (leer)middelen niet alleen goed, maar ook veilig te leren omgaan.

In de geest van het actieplan van de Vlaamse overheid (Digisprong) zal geleidelijk aan elke leerling een laptop dienen mee te nemen naar school.

Vanaf schooljaar 2022 – 2023 zal elke leerling van de tweede graad al een laptop mee naar school dienen te nemen.

– leerlingen kunnen intekenen op bestellingen via de school (incl. een uitgebreide garantie);

– leerlingen kunnen een eigen toestel meenemen indien dit voldoet aan de minimumvereisten;

– we vragen dan ook om een aangepaste schooltas te voorzien;

– we adviseren om één van de beschikbare kluisjes te huren als opbergruimte.

We willen onmiddellijk benadrukken dat een computer een ondersteunend didactisch middel is dat waar mogelijk geïntegreerd wordt binnen het lesgebeuren. Het gebruiken van de computer op zich, is geen doel. De computer vervangt immers niet de cursussen die onze leerkrachten maken, de handboeken of de leermethodes. Een van de duidelijkste lessen uit de corona crisis is dat niets een gemotiveerde en gepassioneerde leerkracht in de klas kan vervangen.

Het doel is om de ICT-vaardigheden van de leerlingen te versterken door een graduele ICT-integratie door te voeren in lessen waar dit zich toe leent. Dit op een manier dat dit een meerwaarde biedt voor ons onderwijs. Via Smartschool verloopt al heel wat aan het dagelijkse schoolleven digitaal. Smartschool wordt al gebruikt voor communicatie, planning, evaluatie, … De mogelijkheden om te differentiëren via het elektronisch leerplatform worden op deze manier sterk uitgebreid. In een aantal vakken kunnen op deze manier dan ook extra kansen gecreëerd worden om zelfstandig gedifferentieerd te werken.