Instroomcursussen

Leerlingen die volgend schooljaar starten in een richting waar een bepaalde voorkennis wel aangewezen is, worden verplicht om een instroomcursus te maken tijdens de grote vakantie. Op deze manier willen we hen zo goed mogelijk voorbereiden op de start in hun nieuwe richting. 

Concreet gaat het over leerlingen die starten in het:

De ingevulde cursussen voor de studierichting humane wetenschappen worden ten laatste eind augustus afgegeven op school aan de adjunct – directeur.

De ingevulde cursussen voor de studierichting economie worden tijdens de eerste les economie (boekhouden) afgegeven aan mevr. De Volder (4de jaar) of tijdens de eerste les economie in het 6de jaar aan mevr. Camerlinckx. Voor leerlingen die instromen in de richting economie in het 4e jaar en geen voorkennis van boekhouden hebben, is het erg belangrijk dat deze instroomcursus aandachtig doorgenomen wordt en dat de leerstof grondig ingeoefend wordt. In het 4e jaar bouwen we namelijk verder op de leerstof van het 3e jaar. In de bijlagen van deze cursus zijn de oplossingen van de oefeningen toegevoegd zodat de uitwerking van de oefeningen kan gecontroleerd en verbeterd worden.