Inschrijven

Inschrijven

Het is momenteel alleen mogelijk om via afspraak de school te bezoeken op momenten dat er geen andere leerlingen op het schooldomein zijn.

Er kunnen geen nieuwe leerlingen meer ingeschreven worden voor het huidige schooljaar 2020 – 2021.

De geldende veiligheidsmaatregelen zijn van kracht op het hele schooldomein.

Voor het volgende schooljaar starten de vrije inschrijvingen steeds maandag na de paasvakantie.

Dit gebeurt voor volgend schooljaar door – verplicht – aan te melden via dit “Google Form” document. Alleen aanmeldingen die gebeuren vanaf maandag 19 april 2021, 08.00u. worden in rekening gebracht. Voordien dit document invullen heeft dus geen enkele zin.

Voor leerlingen die aanmelden voor de ASO-studierichtingen (vierde t.e.m. zesde middelbaar) of doorstroomrichtingen (zie informatie over de onderwijshervorming/ studieaanbod) in het derde middelbaar, kunnen we meestal plaats voorzien indien deze aanmelding gebeurt voor 01/07. Nadien zullen heel wat studierichtingen volzet verklaard worden op basis van de leerlingenaantallen. Voor leerlingen van onze middenschool geldt een andere regeling. Zij worden intern verder op de hoogte gebracht.

Voor leerlingen die aanmelden voor de TSO-studierichting “Lichamelijke opvoeding en Sport” in het vierde middelbaar of de dubbele finaliteit TSO-studierichting “Sport” in het derde middelbaar, kunnen we pas uitsluitsel geven na 01/07, wanneer we zicht hebben op de inschrijvingen vanuit onze huidige leerlingen.

Inschrijven tijdens de zomervakantie kan tot en met 5 juli en vanaf de eerste weekdag na 15 augustus (indien de studierichtingen niet volzet zijn), elke werkdag van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 16.00 u. (niet op woensdag) of na afspraak met de directie.

Inschrijven tijdens het schooljaar voor het huidige schooljaar kan (indien de studierichtingen niet volzet zijn) tijdens de schooluren na afspraak. Er zijn traditioneel wel steeds een aantal studierichtingen volzet. Neem bij interesse eerst contact op met de school via e-mail (directie@atheneum-keerbergen.be) of op nummer 015 23 49 33.

Gelieve de volgende documenten mee te brengen:

– identiteitskaart 

– kopie van het rapport van het vorige schooljaar.

Boekenpakketen kunnen bij inschrijving onmiddellijk worden meegenomen na betaling van de werkingskosten (150 euro). Dit kan via een bancontact app/Payconiq, na registratie van de overschrijving of contant (we hebben geen bancontact systeem op school).