dagindeling

Dagindeling

De dagindeling in onze school ziet er als volgt uit:

De school is open vanaf 7.45 u.

08.12 u.: eerste belsignaal, de poort gaat dicht

08.15 u.: tweede belsignaal, leerlingen gaan samen met de leerkracht naar de klas

08.15 u. – 09.05 u.: eerste lesuur

09.05 u. – 09.55 u.: tweede lesuur 

    PAUZE

10.10 u. – 11.00 u.: derde lesuur 

11.00 u. – 11.50 u.: vierde lesuur

11.50 u. – 12.40 u.: vijfde lesuur (niet voor alle klassen en niet op woensdag)

    MIDDAGPAUZE: 11.50 u/ 12.40 u. tot 13.30 u.

13.27 u.: eerste belsignaal, de poort gaat dicht

13.30 u.: tweede belsignaal, leerlingen gaan samen met de leerkracht naar de klas

13.30 u. – 14.20 u.: zesde lesuur 

14.20 u. – 15.10 u.: zevende lesuur 

15.10 u. – 16.00 u.: achtste lesuur 

De school is open tot 16.25 u.