Administratief en opvoedend personeel

Het kloppend hart van een school is het secretariaat. Ze zorgen voor de dagelijkse werking van de school. Op ons secretariaat treffen we volgende mensen aan:

Marleen Collin: verantwoordelijke boekhouding
Patricia Dockx: verantwoordelijke leerlingenaanwezigheden en Smartschool
Catherine Hodeige: onthaal & EHBO
Hilde Liekens: verantwoordelijke personeelsadministratie
Chris Moeyersoms: verantwoordelijke leerlingendossiers
Jens Pelgrims: intern preventieadviseur
Tinne Saliën: onthaal, vervangingen en sanctieverantwoordelijke
Katleen Trio: verantwoordelijke drukkerij en boekenfonds

Martine Verhoeven: algemene administratie