Administratief en opvoedend personeel

Het kloppend hart van een school is het secretariaat. Ze zorgen voor de dagelijkse werking van de school. Op ons secretariaat treffen we volgende mensen aan:

Marleen Collin: boekenfonds
Ann De Volder: boekhouding Atheneum en middenschool
Patricia Dockx: verantwoordelijke leerlingenaanwezigheden en Smartschool
Catherine Hodeige: onthaal & EHBO en archief
Hilde Liekens: verantwoordelijke personeelsadministratie
Chris Moeyersoms: verantwoordelijke leerlingendossiers
Jens Pelgrims: intern preventieadviseur en economaat van onze campus
Tinne Saliën: onthaal, vervangingen en sanctieverantwoordelijke
Katleen Trio: personeelsadministratie contractueel personeel, pedagogische ICT-coördinator

Martine Verhoeven: algemene administratie